Tema: Djur i samhället


cover_issue_86_no_NODen norska tidskriften Sosiologi idag har just utkommit med ett nytt nummer på temat ”Djur i samhället”. Jag bidrar med en artikel om debatterna om slakt i svensk politik 18871937. Läs mer om numret här.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *